Llongau Coffi Llongyfarchiadau Arholiad Canolradd
$9.62 - $10.31GBP: £ 6.99 - £ 7.49EUR: €8.20 - €8.79SEK: 83.99kr - 90.00krNOK: 82.00kr - 87.86krDKK: 61.01kr - 65.37krAUD: $13.35 - $14.31 Dewiswch opsiynau

Llongau Coffi Llongyfarchiadau Arholiad Canolradd

$9.62 - $10.31

  • GBP: £ 6.99 - £ 7.49
  • EUR: €8.20 - €8.79
  • SEK: 83.99kr - 90.00kr
  • NOK: 82.00kr - 87.86kr
  • DKK: 61.01kr - 65.37kr
  • AUD: $13.35 - $14.31

10 oz Coffee Mug printed with Congratulations Passing Intermediate Licence Exam.

If you would like we will send you a proof of the design before we print, so please check your email shortly after purchasing.

Clir
$

Mwg Coffi 10 oz

Congratulations Passing the Intermediate Licence Exam.
Printed with your call sign or name

Rotating Proof

If you would like we will send you a proof of the design before we print, so please check your email shortly after purchasing. The rotating proof image can be used for your website, Facebook, QRZ, Avatar & more.

Mwgiau

Mwg coffi cerameg 10oz o ansawdd uchel wedi'u hargraffu gyda gwaith celf wedi'i deilwra'n bersonol gyda'ch arwydd galwad neu eiriad arall. Mae'r mygiau hyn yn cynnwys argraffu bywiog ac maent yn gwbl ddiogel peiriant golchi llestri, gan gael eu cynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau o'r ansawdd uchaf yn unig.

Rydym yn gallu darparu mygiau mewn meintiau sengl a swmp. Mae mwgiau'n cael eu cludo mewn blychau polystyren diogel sydd wedi'u cynllunio ar gyfer trylwyredd y system bost. Mae archebion swmp yn cael eu cludo mewn blychau arfer mwy. Gwasanaeth dylunio gwaith celf personol ar gael hefyd.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer clybiau, digwyddiadau a gwobrau.
Wedi'i bostio mewn deunydd pacio diogel, dim risg o dorri wrth gludo.
Cysylltwch â ni trwy e-bost yn [email protected] gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â dyluniadau neu archebion arfer.

Hawlfraint a Nodau Masnach

Gwneir unrhyw logos a ddefnyddir gennym gyda chaniatâd llawn perchennog y logo / Nodau Masnach. Ni fyddwn yn defnyddio unrhyw Nodau Masnach cofrestredig yn ein darnau heb ganiatâd y perchennog. Mae hyn yn anghyfreithlon, ac os caiff ei ddefnyddio, bydd y cynnyrch wedyn yn cael ei ddosbarthu fel eitem ffug.

Nid ydym yn ei chael yn dderbyniol i gyflenwyr eraill gopïo ein dyluniadau neu ein cynhyrchion. Rydym yn gweithio'n galed i ddylunio darnau gwreiddiol o ansawdd uchel. I'r perwyl hwn, byddwn yn cymryd camau priodol pryd bynnag y bo modd yn erbyn unrhyw bartïon sy'n torri ein hawlfraint.

Llongau

Gweler yr adran Gwybodaeth Cyflenwi am fanylion opsiynau cludo ac amseroedd cludo amcangyfrifedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pwysau 400 g
Rotating Proof

No, Yes

Adolygiadau

Nid oes unrhyw adolygiadau eto.

Dim ond cwsmeriaid sydd wedi mewngofnodi sydd wedi prynu'r cynnyrch hwn all adael adolygiad.